AlmaCare Považská Bystrica Odoo verzia 14.0

Informácia o AlmaCare Považská Bystrica inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Universal Appointments and Time Reservations
The tool for time-based service management from booking appointment to sale and reviews
Universal Appointments: Custom Fields
The extension to the Universal Appointments app to add custom details for appointments, resources, and services
Universal Appointments: Custom Fields for Website and Portal
The extension to the Universal Appointments app to show custom fields on website
Universal Appointments: HR Bridge
The extension to the Universal Appointments app to apply employees as appointment resources
Universal Appointments: Sales
The extension to the Universal Appointments app to link appointments and sale orders
Universal Appointments: Time Tracking
The extension to the Universal Appointments app to track spent time on service provision
Universal Appointments: Portal and Website
The extension to the Universal Appointments app to schedule appointments on website and in portal
Universal Appointments: Website Sales
The extension to the Universal Appointments app to show service prices on website
Custom Fields: Core
The technical core to add new fields for Odoo documents without any special knowledge
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Všeobecné - Účtovníctvo